'Việt Nam không cần xây thêm nhà máy điện than mới'

(Khoa học) - Việt Nam có khả năng không cần xây thêm nhà máy điện than mới mà vẫn đảm bảo được hệ thống năng lượng an toàn và khả thi về kinh tế.

Việc nhập khẩu một khối lượng lớn than trong khi Việt Nam chưa có một kế hoạch cụ thể nào về ngân sách, phương tiện vận chuyển, các cảng bốc dỡ là một rủi ro rất lớn. Những rủi ro ấy có thể là rủi ro về thể chế (can thiệp bất ngờ từ chính phủ
nước xuất khẩu), rủi ro về thị trường (biến động giá cả, khả năng có hay không có than, cạnh tranh với người mua mới) và rủi ro về tiền tệ (lạm phát, các thay đổi về thuế). Tất cả những nhân tố này có thể chi phối mạnh mẽ thị trường năng lượng tại Việt Nam.

Từ những phân tích trên, vị chuyên gia nhấn mạnh: "Cứ 10 năm, Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia được ban hành nhằm định hướng cho 10 năm tiếp theo và tầm nhìn cho 10 năm kế tiếp.

Vào tháng 6/2011, Chính phủ đã ban hành Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Thế nhưng, quy hoạch này đã được xem xét và điều chỉnh lại vào tháng 3/2016. Quy hoạch này nhấn mạnh hơn vào sự phát triển của năng lượng tái tạo và tự do hóa thị trường năng lượng, mặc dù tỷ lệ năng lượng tái tạo vẫn còn ở mức thấp.

Việc phát triển và khai thác nguồn tiềm năng năng lượng tái tạo ở Việt Nam nên được xem xét là ưu tiêu hàng đầu trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong hiện tại và tương lai".

Thành Luân

Thứ Ba, 09/10/2018 07:58

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện