Bauxite Tây Nguyên đổi công nghệ thải: TKV hãy vì dân

(Liên hiệp hội) - Bộ TN-MT cần vào cuộc ngay, lên tiếng yêu cầu TKV phải gấp rút giám sát, kiểm tra lại công nghệ và làm việc trực tiếp với nhà thầu.

"Trong nhiệm kỳ trước, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói, có khi tăng 1% GDP, thì lại mất đi 2-3% để xử lý môi trường, nên bài toán này phải tính toán rất kỹ, để có thể phát triển kinh tế bền vững, trong đó có yếu tố môi trường.

Bây giờ một số người đưa ra lập luận, vì dân con nghèo nên phải phát triển là không đúng, về lâu dài sẽ hủy hoại nòi giống, phải lấy mục tiêu phát triển kinh tế bền vững làm trọng", bà An nói.

Bàn về vai trò của Quốc hội trong việc yêu cầu làm đúng công nghệ đề xuất và giám sát thực hiện, bà An nhấn mạnh: "Quốc hội chỉ quyết định về chủ trương đầu tư, còn thực hiện là do cơ quan hành pháp đảm nhận.

Formosa bây giờ phải báo cáo Quốc hội vì đây là vấn đề rất lớn. Bình thường Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư với tinh thần đảm bảo phát triển bền vững, khi xảy ra vấn đề Quốc hội sẽ xem xét lại.

Riêng vấn đề bauxite, trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá 14, tôi cũng mong các ĐBQH sẽ lên tiếng về vấn đề kiểm tra, giám sát các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên".

Châu An

Thứ Sáu, 19/08/2016 07:08

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện