Bauxite Tây Nguyên đổi công nghệ thải: 'Tôi sẽ lên tiếng'

(Liên hiệp hội) - "Chính phủ phải chỉ đạo còn Quốc hội, Mặt trận phải giám sát phản biện theo đúng luật".

Không nói đến cái cơ chế như ở Hà Tĩnh thì bí thư, chủ tịch và trưởng đoàn ĐBQH lại là...1; thì hầu như ai cũng biết đến thông tin thời hạn thuê đất là 70 năm mà có ai lên tiếng đủ mạnh để xử lý sớm và giả dụ không có vụ xả thải độc hại vừa rồi thì chắc câu chuyện 70 năm chẳng ai bàn đến!.

Ngay như tòa nhà 8B Lê Trực, hơn ba kỳ họp gần năm trăm ĐBQH đều nhìn thấy nó cao từng ngày cho đến nóc, nhưng có ai biết và phát hiện cái sai của chủ đầu tư?.

Tại kỳ họp tới tôi sẽ nói về vấn đề này, cũng được hiểu như sự tự kiểm điểm của chính mình.

- Xin cảm ơn ông đã chia sẻ với Đất Việt!

Thanh Huyền

Thứ Hai, 22/08/2016 07:18

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện