LHH Việt Nam góp ý dự thảo của Bộ Kế hoạch-Đầu tư

(Liên hiệp hội) - Chuyên gia góp ý cho Dự thảo Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch- Đầu tư về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo: “Góp ý Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của bộ, ngành và địa phương và Hướng dẫn Giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030”.

LHH Viet Nam góp ý dụ thảo của Bọ Ké hoạch-Dàu tu
Quang cảnh Hội thảo góp ý tại Liên Hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: VUSTA 

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Phan Tùng Mậu và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên Hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân chủ trì Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại biểu Vũ Thị Nguyệt Hồng nguyên Viện trưởng viện Quản lý kinh tế Trung ương trình bày Dự thảo hướng dẫn giám ssats, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và đại biểu Nguyễn Thị Thanh Nga đến từ Vụ Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường Bộ Kế hoạch Đầu tư trình bày Dự thảo hướng dẫn thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Theo đánh giá của ông Lê Văn Trình - Chủ tịch hội Vệ sinh an toàn lao động Việt Nam, kế hoạch được đưa ra chưa thể hiện rõ mối liên hệ của các bên tham gia quá trình xây dựng kế hoạch cũng như chính sách phát triển bền vững. Ngay cả bản hướng dẫn cũng chưa làm rõ vấn đề này.

Mặc dù hiện nay chúng ta đã có Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh; Hội đồng quốc gia về biến đổi khí hậu... nhưng đối với các mục tiêu phát triển bền vững, cần được giám sát bằng một tổ chức giám sát có quyền hạn rõ ràng, trước hết nhằm chống tham nhũng, lãng phí.

LHH Viet Nam góp ý dụ thảo của Bọ Ké hoạch-Dàu tu
Ông Lê Văn Trình - Chủ tịch hội Vệ sinh an toàn lao động Việt Nam

Ông Trình cho rằng, Chính phủ cần thành lập Hội đồng quốc gia giám sát và đánh giá việc thực thi các mục tiêu Phát triển bền vững. Hội đồng này bao gồm Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó có Liên Hiệp Hội Việt Nam, vì đó là nơi tập hợp các trí thức có trí tuệ trong các mục tiêu của kế hoạch phát triển bền vững…

PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng nhận xét, cơ quan ban hành văn bản Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nên là Chính phủ/Văn phòng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và đầu tư dự thảo và trình. Bởi Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng là một bộ và cũng cần được giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của bộ mình

Ngoài ra, Nên lưu ý đặc biệt việc giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu liên quan đến những thách thức gay gắt đối với nước ta trong phát triển bền vững hiện nay và những lĩnh vực thường xuất hiện các mục tiêu xung đột. Nên khuyến khích hợp tác quốc tế thông qua các chuyên gia, các tổ chức quốc tế trong hoạt động đánh giá này.

LHH Viet Nam góp ý dụ thảo của Bọ Ké hoạch-Dàu tu
PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng phát biểu tại Hội thảo.

Bà Vũ Thị Bích Hợp – Chủ tịch Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững cho rằng, cần đặt lại các tên Dự thảo, tên đề mục cho chính xác hơn. Ví dụ: Tên của Dự thảo nên sửa là “Hướng dẫn Giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030” cho thống nhất với các nội dung trong dự thảo. Nội dung “Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững được phân công chủ trì và phối hợp” sửa là Tổ chức giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững được phân công chủ trì và phối hợp. “Những kết quả chính trong thực hiện các  mục tiêu phát triển bền vững”  sửa là “Đánh giá những kết quả chính trong thực hiện các  mục tiêu phát triển bền vững”. “Những khó khăn, thách thức chính trong hiện mục tiêu phát triển bền vững” (Phần II,Phụ lục 1) sửa là “Phân tích những khó khăn, thách thức chính trong hiện mục tiêu phát triển bền vững” …

LHH Viet Nam góp ý dụ thảo của Bọ Ké hoạch-Dàu tu
Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu phát biểu tại Hội thảo.

Ngoài ra, các chuyên gia tại Hội thảo đều cho rằng bản dự thảo chuẩn bị công phu, nội dung chi tiết và rõ ràng, với các nội dung như: Nguyên tắc giám sát, đánh giá; Các bên thực hiện giám sát, đánh giá; Nội dung giám sát, đánh giá; Khung giám sát, đánh giá/Các biểu mẫu giám sát, đánh giá; Quy trình giám sát, đánh giá; Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá.

Cúc Phương

Thứ Ba, 19/11/2019 10:27

Sự Kiện