Liên hiệp hội tỉnh Quảng Nam có chủ tịch mới

(Liên hiệp hội) - Sáng 13/7, Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và bầu ông Hồ Quang Bửu làm Chủ tịch.

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam (LHH) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và bầu bổ sung, thay thế Chủ tịch LHH tỉnh.

Lien hiep hoi tinh Quang Nam co chu tich moi
Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Ban Chấp hành đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch LHH tỉnh đối với ông Trần Văn Tân, đồng thời bầu ông Hồ Quang Bửu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Quảng Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Hồ Quang Bửu là tiến sĩ viễn thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, LHH tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, tổ chức "Diễn đàn trí thức" tham gia đóng góp ý kiến thiết thực, tâm huyết vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để gửi Tỉnh ủy đúng thời gian quy định.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào quý II năm 2021.

Hồng Sơn

Thứ Hai, 13/07/2020 15:12

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện