Dừa xiêm bán giá rẻ như cho: 'Không ai buôn ngược'

Dừa xiêm bán giá rẻ như cho: 'Không ai buôn ngược'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện