Mua 4kg hải sản về cân lại chỉ 2,2kg: 'Quá đáng'

Mua 4kg hải sản về cân lại chỉ 2,2kg: 'Quá đáng'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện