Khaisilk bán khăn Trung Quốc: Ai gánh lỗi lớn nhất?

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Phải bịt những lỗ hổng trong công tác quản lý nhằm đưa ra được giải pháp căn cơ, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ dư luận phát hiện mới xử lý.

Từ những vẫn đề trên, ông Thịnh cho rằng, vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý là:

"Trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quan thuế phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường đi của sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ đâu?

Bên cạnh đó, trách nhiệm của cơ quan thuế phải quản lý cho được những hóa đơn, chứng từ xuất, nhập hàng hóa của doanh nghiệp.

Ngăn chặn những hiện tượng móc nối giữa doanh nghiệp với công ty trung gian thực hiện hành vi mua đi, bán lại hóa đơn, chứng từ. Ngăn chặn hành vi thông đồng làm giả nguồn gốc hàng hóa.

Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc: Lời thật người trong cuộc

Tôi ví dụ, một doanh nghiệp mua 10m lụa của một làng nghề nào đó, nhưng lại thông đồng, ghi hóa đơn lên tới 100m, thậm chí hàng nghìn mét lụa... như vậy, ở đây sẽ là trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. Tôi cho rằng, đây cũng chính là khoảng trống lớn trong công tác quản lý đã bị bỏ ngỏ từ nhiều năm nay, bây giờ cần phải được xử lý, khắc phục", ông Thịnh nêu.

  • Thái An

Thứ Năm, 02/11/2017 07:41

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện