Khánh Hòa quyết thu hồi dự án có nguy cơ sạt lở

(Bất động sản) - Nhưng dự án trên đồi núi ở Khánh Hòa nếu có nguy cơ sạt lở mà chưa có giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ bị thu hồi.

Cuối tháng 12/2020, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa tiến hành rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá và đưa ra biện pháp xử lý đối với những dự án này.

“Sau khi rà soát 82 dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chia số dự án này làm 3 nhóm. Nhóm 1 là dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chưa cấp giấy phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chúng tôi thu hồi.

Nhóm 2 là dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư, mà chậm tiến độ thì UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin giãn tiến độ.

Khanh Hoa quyet thu hoi du an co nguy co sat lo
Nhiều khu vực đồi núi của Khánh Hòa bị bạt đi làm dự án.

Nhóm cuối cùng dự án tuy chưa phù hợp quy hoạch, nhưng theo nhiệm vụ quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, xét trong một điều kiện có thể chấp nhận được, UBND tỉnh sẽ bổ sung theo hướng tăng đất ở đô thị và đất sản xuất, kinh doanh thương mại”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết.

82 dự án này thuộc khu vực ven đồi, núi tập trung chủ yếu 5 khu vực. Trong đó 58 dự án đã có chủ trương hoặc thủ tục pháp lý cho phép đầu tư và 24 dự án đã bị thu hồi hoặc đang xin thủ tục đầu tư.

Trước đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giám sát về việc triển khai 29/82 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ ở khu vực phía bắc TP. Nha Trang.

29 dự án chậm tiến độ trong phạm vi giám sát lần này đã được Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn TP.Nha Trang vào năm 2014.

Tại báo cáo kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận định, đây là các dự án chậm tiến độ và có kiến nghị giải pháp xử lý.

Qua theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, đến nay, 29 dự án này vẫn chưa có tiến triển gì tích cực. Trong số đó, có 10 dự án có thông báo ngừng, tạm ngừng hoạt động.

Theo HĐND tỉnh Khánh Hòa, có rất nhiều dự án sau 3 năm đã giao đất cho các nhà đầu tư nhưng chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thế nhưng, tỉnh không thực hiện đúng quy định của Luật đất đai về việc "phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất đó".

Nhiều dự án vi phạm, chậm tiến độ thành "dự án treo" kéo dài 10 năm đến 12-13 năm nhưng không bị xử lý.

HĐND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy, cơ quan có thẩm quyền đã không thực hiện nghiêm túc các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai tại các dự án chưa nghiêm.

Tiến Hưng

Thứ Tư, 30/12/2020 13:26

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện