Chuyện đằng sau một tượng đài

(Chuyện lạ) - Nếu dùng kinh phí này chia cho 4000 bà mẹ VNAH đang còn sống thì mỗi mẹ được 102.750.000 đồng.

Thứ Hai, 16/03/2015 15:34

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện