11 bộ phải báo cáo về dự án bauxite Tây Nguyên

(Doanh nghiệp) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 11 bộ ngành, 2 địa phương yêu cầu phối hợp báo cáo đánh giá hiệu quả tổng thể hai dự án bauxite Tây Nguyên.

Theo đó, để đảm bảo báo cáo hoàn chỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ và cơ quan của Quốc hội, Bộ Công thương đã ra Quyết định về xây dựng đề cương tổng kết, đánh giá hiệu quả tổng thể của hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ tại Tây Nguyên.

Tháng 10/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp báo cáo theo nhiệm vụ được phân công. Theo đó các bộ, ngành sẽ phải báo cáo gửi đến Bộ Công thương trước ngày 30/10/2017 để Bộ này tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

11 bo phai bao cao ve du an bauxite Tay Nguyen
Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ

Theo đề nghị của Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan tham gia vào hiệu quả dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học  Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng; các doanh nghiệp gồm Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Báo cáo toàn diện về hiệu quả dự án bao gồm 5 phần chính, trong đó quan trọng nhất là đánh giá chủ trương thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng vốn; công nghệ ứng dụng và thị trường, sản phẩm giá cả sản phẩm của hai dự án nói trên.

Đặc biệt, nhiều hạng mục đánh giá hiệu quả dự án được Bộ Công thương yêu cầu các bộ, ngành và địa phương báo cáo cụ thể và chịu trách nhiệm chính. Trong đó, phần đánh giá năng lực của chủ đầu tư, năng lực của nhà thầu ảnh hưởng đến hiệu quả dự án thuộc về trách nhiệm riêng của Bộ Công Thương và TKV.

Ở khâu công nghệ áp dụng và chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo đánh giá tác động và tính hiệu quả. Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, TKV, các tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông được yêu cầu báo cáo về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án quan trọng này.

Đối với hiệu quả dự án của thị trường tiêu thụ sản phẩm và giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và TKV phải chịu trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Báo cáo tác động xã hội của dự án do các bộ, ngành và hai địa phương có hai dự án nói trên thực hiện.

Về vai trò quản lý Nhà nước đối với việc triển khai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ, Bộ Công thương chịu trách nhiệm báo cáo hiệu quả vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bộ, ngang bộ và của chủ đầu tư dự án, giám sát dự án.

Dự án bauxite Tân Rai được phê duyệt triển khai vào năm 2007, đưa vào vận hành tháng 10/2013. Theo kế hoạch dự án sẽ lỗ trong 4 năm đầu hoạt động. Hiện mức lỗ của dự án có tăng so với dự kiến ban đầu.

Kết quả thanh tra do Thanh tra Bộ Tài chính đưa ra hồi tháng 3/2017, mức lỗ đã lên đến 3.696 tỷ đồng, trong khi dự kiến lỗ là 2.520 tỷ đồng, vượt lỗ lũy kế dự kiến 1.660 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá là 1.176 tỷ đồng.

Vào thời điểm đó, lãnh đạo TKV cho hay, 2 dự án Nhân Cơ và Tân Rai đang thu được kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn. Về hiệu quả kinh tế của dự án, năm 2017 đã bắt đầu có lãi và cắt lỗ trước kế hoạch 1 năm.

Tuy nhiên, nhìn kết quả từ hai nhà máy, một số chuyên gia địa chất và khoáng sản cho rằng số thu được từ Tân Rai và Nhân Cơ là quá ít so với những gì phải trả và họ nhắc lại lời cảnh báo bauxite càng làm càng lỗ đã đưa ra cách đây rất nhiều năm.

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Tư, 08/11/2017 14:59

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện