Cần hoàn thiện thể chế để TĐ KT NN phát triển

(Doanh nghiệp) - 40 bài tham luận đều khẳng định tầm quan trọng của TĐ kinh tế NN trong việc thực hiện chiến lược xây dựng quốc gia.

 Hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các TĐ kinh tế lớn đã tham gia cuộc Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Tạp chí Cộng sản, TĐ Dầu khí Quốc gia VN và Hội đồng KH các cơ quan Đảng TƯ phối hợp đồng tổ chức.

Can hoan thien the che de TD KT NN phat trien
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TGĐ PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Sự ra đời và phát triển của các TĐ kinh tế nhà nước đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đưa Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình TĐ KT nhà nước đã bộc lộ nhiều vấn đề cần phải giải quyết như phát triển quá nóng, tập trung mở rộng quy mô, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực mà thiếu chú trọng vào lĩnh vực cốt lõi; phát triển vượt quá năng lực tài chính, quản trị... Kết quả, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ (tài nguyên, đất đai, vốn, công nghệ...), gặp khó khăn trong quản lý khi tham gia vào các lĩnh vực rủi ro (tài chính, ngân hàng, bất động sản…). Ảnh hưởng của các TĐ KT nhà nước đối với nền kinh tế là rất sâu, rộng. Khi các TĐ KT hoạt động hiệu quả sẽ có tác động tích cực, sâu sắc đến không chỉ lĩnh vực kinh tế mà hơn thế nữa, còn tác động tới niềm tin của xã hội vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của nhà nước. Thực tiễn cho thấy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN nói chung, các TĐ KT nhà nước nói riêng, một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết đó là hoàn thiện thể chế. Trong đó, đặc biệt quan tâm là thể chế hóa các chủ trương, NQ của Đảng trong quản lý, điều hành của Nhà nước đối với các TĐ KT chủ lực của đất nước.

Thực tế ở Việt Nam cho thấy, mặc dù quá trình CFH được đẩy mạnh, cùng với sự phát triển của khu vực tư nhân, DNNN vẫn là thành phần chính trong các ngành, lĩnh vực then chốt như tài chính, hạ tầng, chế tạo, năng lượng, khai khoáng. Việc hình thành các TĐ KT nhà nước giúp Nhà nước tập trung, kiểm soát các nguồn lực, khai thác ưu thế về thương hiệu, hoạt động đầu tư, thương mại, hệ thống dịch vụ và đảm nhận nhiệm vụ là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, là lực lượng, công cụ quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh. Thể chế và vai trò của thể chế đối với sự phát triển TĐ kinh tế nhà nước là rất quan trọng. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng thế chế cho phát triển các TĐKT nhà nước. Những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện thể chế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các TĐKT nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đều thống nhất rằng, để hình thành và phát triển các TĐ KT, đặc biệt là các TĐ KT nhà nước, đòi hỏi nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, thể chế, đặc biệt là hệ thống pháp luật, chính sách phù hợp là yếu tố quan trọng nhất để phát triển các TĐ KT.

Kết luận cuộc Hội thảo, GSTS Phùng Hữu Phú, Phó CTTT Hội đồng Lý luận Trung ương ĐCS VN, kiêm Chủ tịch HĐ KH các cơ quan Đảng TƯ cho rằng: Đây là cuộc hội thảo không mới, nhưng lại có nhiều cái mơi và rất cấp thiết. Đó là cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của DNNN bởi tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã thay đổi rất nhiều, quan hệ thương mại với các nước cũng thay đổi. Việt Nam tham gia CPTPP và trào lưu của cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi các TĐ kinh tế phải thay đổi và bứt phá đi lên nếu không muốn tụt hậu hơn.

40 bài tham luận, 7 ý kiến và 6 ý kiến trao đổi đều khẳng định tầm quan trọng của TĐ kinh tế NN trong việc thực hiện chiến lược xây dựng quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta không nên tuyệt đối hóa, quan trọng hóa vai trò TĐ KT nhà nước quá mức. Những yếu kém của TĐ KTNN không phải do TĐ KT gây ra mà cần phải có thể chế KT phù hợp để TĐ KT đi lên và phát triển. Quan trọng là chất lượng quản trị, hiệu qủa quản trị. Thể chế để phát triển TĐ KT NN không chỉ phải thuận theo, tương thích với thể chế phát triển kinh tế thị trường mà còn cần có thể chế đặc thù. Phải tiếp tục đổi mới và thực hiện thể chế để TĐ KT NN phát triển nhanh và hiệu quả hơn.

Trần Thị Sánh

Thứ Hai, 19/11/2018 16:46

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện