Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam nhiều sai phạm

(Doanh nghiệp) - Ngày 19/9, Thanh tra Chính phủ đã ký thông báo về kết luận thanh tra Công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Cho thuê đất sai mục đích, trái thẩm quyền

Theo kết luận thanh tra, việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong tình trạng doanh nghiệp nhiều năm liền thua lỗ triền miên, dẫn đến gần bờ vực phá sản.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm về thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa; quản lý, sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu...

Cụ thể, việc thực hiện các bước cổ phần hóa, lựa chọn tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để cho Công ty tự lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa là vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Công ty ký kết hợp đồng với hai đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa, nhưng chưa tuân thủ mẫu hợp đồng quy định.

Co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam nhieu sai pham
Việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam có nhiều vi phạm

Đối với việc quản lý sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc Công ty ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội); góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà đất, Công ty chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Công ty chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất với hai cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội) và số 6 Thái Văn Lung (TP.HCM).

Ngoài ra, Công ty chậm nộp tiền thuê đất, với số tiền trên 21,7 tỷ đồng, đến thời điểm 30/9/2017.

Đáng lưu ý, Thanh tra Chính phủ xác định: Tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần, Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208 m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quân 1, TP.HCM và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Nhiều vi phạm khác

Theo Thanh tra Chính phủ, việc quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu của Công ty này cũng để xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm.

Điển hình việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại Công ty còn chưa đúng quy định; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán; không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao; một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt…

“Việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VH-TT-DL tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim”, Thanh tra Chính phủ thông tin.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược theo quy định. Bên cạnh đó tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VH-TT-DL tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, trong đó có người đứng đầu và cấp phó Hãng phim truyện Việt Nam, cùng các thành viên có liên quan thuộc Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ VH-TT-DL; Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ VH-TT-DL xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các qui trình, thủ tục theo qui định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn;

Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật…

Minh Thái

Thứ Sáu, 21/09/2018 07:48

Sự Kiện