Doanh nghiệp từng "xù" cấp gạo dự trữ trúng thầu lần 2

(Doanh nghiệp) - Nhiều doanh nghiệp từng "xù" cung cấp gạo dự trữ quốc gia đã tiếp tục trúng thầu cung cấp gạo lần 2 này.

Ngày 18/5, nhiều Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã công bố kết quả đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia lần 2 (mở thầu ngỳ 12/5).

Trong đó, tại Cục Dự trữ khu vực Nam Tây Nguyên, Công ty TNHH Thành Phát trúng thầu cung cấp 2.800 tấn gạo với giá 12.177.900 đồng/tấn, nhập kho dự trữ tại Chi cục Dự trữ nhà nước Đắk Lắk.

Công ty Mỹ Tường trúng thầu hợp đồng cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia tại Chi cục Dự trữ nhà nước Lâm Đồng, đơn giá trúng thầu là 12.075.000 đồng/tấn.

Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh cũng trúng thầu cung cấp 900 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ nhà nước Lâm Đồng, giá trúng thầu 10.889.235 đồng/tấn.

Đáng chú ý là cả ba Công ty TNHH Phát Tài, Công ty Mỹ Tường và Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh là những đơn vị đã "xù" hợp đồng cung cấp gạo cho dự trữ nhà nước đợt đấu thầu tháng 3 vừa qua.

Đặc biệt, so với giá gạo đợt tháng 3 mà Cục Dự trữ khu vực Nam Tây Nguyên mở thầu, giá trúng thầu gạo đợt này cao hơn 2,2 triệu đồng/tấn, vì giá cách đây 2 tháng chỉ là 9.870.000 đồng/tấn.

Như vậy, với mua nhập kho 6.500 tấn gạo, Nhà nước phải chi thêm khoảng 14 tỷ đồng cho Cục Dự trữ khu vực Nam Tây Nguyên.

Để cung cấp gạo nhập kho trước ngày 30/6, Cục Dự trữ khu vực Nam Tây Nguyên yêu cầu các doanh nghiệp trúng thầu đến ký hợp đồng chậm nhất là ngày 20/5.

Trong khi đó, một loạt cục dự trữ khu vực Thanh Hóa, Hà Nam Ninh… thông báo mời các nhà thầu tham gia chào lại giá các gói thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm nay.

Doanh nghiep tung
Nhiều doanh nghiệp từng "xù" gạo dự trữ quốc gia tiếp tục trúng thầu lần 2

Giá đấu thầu mua gạo của các cục và chi cục dự trữ  dao động từ 11.000 đồng/kg đến 12.100 đồng/kg. Giá thầu mua gạo cao nhất thuộc về Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên với giá thầu hơn 12.100 đồng/kg và thấp nhất là các Cục Dự trữ Nhà nước tại Cửu Long và Tây Nam Bộ với 11.000 đồng/kg.

Ước tính với việc đấu thầu 182.300 tấn gạo đợt ngày 12/5 vừa qua so với giá trúng thầu trước đây 2 tháng thì mỗi tấn gạo Nhà nước phải bỏ thêm 1,3 - 2,2 triệu đồng. Tính bình quân là 1,7 triệu đồng/tấn thì Nhà nước phải tốn thêm khoảng 300 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật giá, Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định, hàng dự trữ quốc gia thuộc danh mục Nhà nước định giá tối đa, hoặc giá tối thiểu. Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định mức giá cụ thể theo giá thị trường tại thời điểm và từng địa bàn khi mua hàng dự trữ và không được cao hơn so với giá mua tối đa được Bộ Tài chính quyết định.

Gạo mua nhập kho dự trữ là mặt hàng lương thực mang tính thời vụ, giá gạo phụ thuộc nhiều vào tình hình cung cầu trên thị trường và thời vụ thu hoạch. Do đó, để đảm bảo việc quy định giá sát với giá thị trường tại thời điểm mở thầu ngày 12/5, ngày 11/5, Bộ Tài chính đã quyết định giá mua tối đa và cùng ngày Tổng cục đã quyết định giá gói thầu cho từng Cục dự trữ khu vực với mức giá bằng với giá mua tối đa của Bộ Tài chính quy định, phù hợp với giá đề nghị của các Cục dự trữ khu vực,

Theo đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trường hợp doanh nghiệp trúng thầu không tới ký hợp đồng thì biện pháp chế tài là thu bảo lãnh dự thầu; nếu đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc có thực hiện, nhưng không giao đủ số lượng theo hợp đồng đã ký thì bị thu bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc chịu phạt tối đa bằng 8% giá trị không thực hiện và cấm tham gia đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm Luật Đấu thầu đã quy định.

Trong Hồ sơ mời thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã quy định.

"Về lâu dài, chúng tôi cũng đã có kiến nghị cần sửa đổi Luật Đấu thầu bổ sung các chế tài khác để ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia đấu thầu không riêng chỉ có mua gạo dự trữ quốc gia, mà cho nhiều mặt hàng và các lĩnh vực khác", đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói.

Minh Thái

Thứ Ba, 19/05/2020 10:38

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện