DPM: Đổi mới để phát triển bền vững

(Doanh nghiệp) - DPM đã đánh dấu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 ấn tượng, tăng trưởng mạnh so với năm 2019

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hoạt động SXKD không bị ngưng trệ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) đã đánh dấu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 với kết quả ấn tượng, tăng trưởng mạnh so với năm 2019.

Sản lượng sản xuất của NM Đạm Phú Mỹ và NM NPK Phú Mỹ đạt hơn 480 nghìn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng đạm ure Phú Mỹ đạt 430 nghìn tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

DPM: Doi moi de phat trien ben vung
PVFCCo liên tục đổi mới để tăng trưởng bền vững.

Tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón đạt 550 nghìn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng đạm ure Phú Mỹ tăng 53% đạt hơn 400 nghìn tấn, sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý là: Mặc dù doanh thu của các sản phẩm hoá chất chỉ chiếm tỷ trọng hơn 10% nhưng lợi nhuận từ nhóm hàng này chiếm gần 12% trong cơ cấu tổng lợi nhuận. Kinh doanh hóa chất đạt 64 nghìn tấn, tăng 70%, trong đó sản lượng NH3 đạt 32.700 tấn, tăng 207%, sản lượng CO2 đạt 26 nghìn tấn, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Lê Cự Tân, Tổng giám đốc DPM cho biết: Trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng làm ảnh hưởng diện tích lớn cây trồng, nhu cầu tiêu thụ phân bón cũng giảm, mảng kinh doanh hoá chất đã bù đắp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất và lợi nhuận của DPM.

Nhờ đó, doanh thu hợp nhất của DPM 6 tháng qua đạt 3.950 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 493 tỷ đồng, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ và đạt 96% kế hoạch năm.

Những năm qua, trước bối cảnh nền kinh tế thuận lợi và thách thức đan xen, cán bộ đảng viên và người lao động PVFCCo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà ĐH hội Đảng bộ PVFCCo lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nhằm cụ thể hóa những nội dung trên, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các Chỉ thị, NQ Chương trình hành động,… để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành kế hoạch SXKD và thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư.

5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo vận hành NM máy Đạm Phú Mỹ ổn định, an toàn và hiệu quả; thực hiện các đợt bảo dưỡng, sửa chữa lớn đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí; thực hiện các biện pháp để cải tiến và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

PVFCCo đã đưa ra các quyết định kịp thời trong điều hành SXKD. Các hoạt động tiếp thị, quảng bá được chú trọng, việc thực hiện các khâu trước, trong và sau bán hàng được tổ chức khoa học, hợp lý. Các yếu tố này giúp PVFCCo tiếp tục duy trì thị phần của sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NH3, tăng dần thị phần của UFC85, CO2, NPK Phú Mỹ trên thị trường.

PVFCCo luôn chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm kết hợp xây dựng thương hiệu. Các sản phẩm của PVFCCo liên tục được đánh giá là hàng Việt Nam chất lượng cao và đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Do vậy, tổng sản lượng kinh doanh phân bón hóa chất đạt 5,8 triệu tấn, vượt gần 4% so với tổng chỉ tiêu kế hoạch 5 năm; tổng doanh thu đạt 42.768 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch 5 năm; lợi nhuận trước thuế đạt 4.647 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch 5 năm; Nộp NS đạt 1.786 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch 5 năm. PVFCCo đã triển khai các dự án mở rộng SXKD, đa dạng hóa sản phẩm, trong đó các dự án mở rộng như UFC85, CO2, đặc biệt là Tổ hợp dự án NPK/ NH3 revamp đến nay đã đi vào sản xuất tạo ra doanh thu cho PVFCCo. Ngoài ra, PVFCCo đã triển khai đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Hiện nay, PVFCCo đang thực hiện lộ trình thoái vốn của Nhà nước xuống còn 51% và tiếp tục tái cơ cấu các công ty thành viên.

PVFCCo hiện là “ngôi sao sáng” trong chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham gia vào công tác an sinh xã hội. Kết quả sau 5 năm, TCT đã thực hiện tiết kiệm được 508 tỷ đồng và tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để PVFCCo bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với phương châm “Đổi mới để phát triển bền vững”. Chỉ tiêu sản xuất phân bón đề ra trong 5 năm tới là: 5 triệu tấn Đạm Phú Mỹ và NPK, hóa chất: 321.000 tấn, kinh doanh phân bón: 6.180.000 tấn, kinh doanh hóa chất: 569.000 tấn; Tổng doanh thu: 53.446 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 1.758 tỷ đồng, nộp NSNN: 880 tỷ đồng.

Trần Thị Sánh

Thứ Sáu, 24/07/2020 11:23

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện