Dung Quất xin ưu đãi như Nghi Sơn: Khó khăn thật...

(Doanh nghiệp) - Khó khăn lớn nhất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện nay là thiếu vốn để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng nhà máy.

"Việc Chính phủ không bảo lãnh vay vốn chỉ áp dụng cho các dự án của Nhà nước nói chung, còn dự án đặc thù, đang triển khai dở thì cần cho vay tiếp. Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang triển khai dở dang, vì thế rất cần có cơ chế chính sách Nhà nước hỗ trợ.

PVN là của Nhà nước, PVN đi vay cũng là Nhà nước vay. Chính phủ không có tiền thì họ đi vay, Chính phủ bảo lãnh, sau này PVN làm ăn được thì trả nợ, Chính phủ không phải nợ nữa, có gì đâu?", ông Trần Viết Ngãi bày tỏ. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 của BSR, hiện BSR có các khoản ưu đãi thuế như sau:

 Công ty mẹ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 30 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo từ năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế từ Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (công ty con) được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chịu thuế trong 15 năm tính từ ngày dự án Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và thuế suất thông thường cho các năm tiếp theo. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% trong chín năm tiếp theo.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam với một số ưu đãi cho Công ty mẹ theo Giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/2/2006 của BQL Khu kinh tế Dung Quất, cụ thể:

Được miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn nộp tiền sử dụng đất; được miễn nộp thuế sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài); được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

Tại Công văn ngày 5/3/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (Khu kinh tế Dung Quất) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm các khoản chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng lớn hơn lãi tiền vay, thu nhập từ cung cấp dịch vụ tại cảng biển, và các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi).

Thành Luân

Thứ Ba, 06/11/2018 08:37

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện