Ngành Dầu khí có sức lan tỏa rất lớn

(Doanh nghiệp) - Tiến sỹ KH Nghiêm Vũ Khải,đại biểu QH, Phó Chủ tịch LH các Hội KH và KT Việt Nam đã có bài tham luận rất đáng chú ý trong cuộc tọa đàm.

 

Bên cạnh việc sửa Luật Dầu khí, cơ chế tài chính ngân sách cho phát triển ngành dầu khí phải được tính toán ngay cho tầm nhìn trung hạn và dài hạn thay vì chỉ trong ngắn hạn như hiện nay.

Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương cần có đầu tư thích đáng cho ngành dầu khí; trong đó phải hình thành quỹ công nghệ để phát triển công nghiệp dầu khí và phát triển kinh tế biển Khoa học công nghệ vừa là nền tảng, vừa là phương tiện để hội nhập và làm chủ để phát triển kinh tế…

Trần Thị Sánh tóm lược.

Thứ Năm, 01/11/2018 09:29

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện