PVN hoàn thành kế hoạch năm 2020

(Doanh nghiệp) - PVN có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, trong đó có 10 đơn vị thành viên hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020

Tháng 11 năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, trong đó có 10 đơn vị thành viên hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

PVN hoan thanh ke hoach nam 2020
PVN hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020

Trong bối cảnh ngành dầu khí toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ “khủng hoảng kép” do dịch Covid-19 kéo giá dầu duy trì giảm sâu - bình quân 11 tháng đạt 43,8 USD/thùng, thấp hơn rất nhiều so với giá kế hoạch là 60 USD/thùng.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực triển khai đồng bộ các gói giải pháp ứng phó của cả Tập đoàn; hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN vẫn tiếp tục được duy trì ổn định. Tính chung 11 tháng năm 2020, các chỉ tiêu về sản lượng khai thác dầu thô, sản xuất đạm, xăng dầu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu lũy kế toàn PVN 11 tháng ước đạt 508,9 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 66 nghìn tỷ đồng.

PVN đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiết giảm chi phí; tổng giá trị tiết giảm trong toàn PVN là 8.745 tỷ đồng, đạt 93,9% kế hoạch năm, trong đó giá trị tiết giảm các loại chi phí cấu thành giá thành sản xuất kinh doanh là 3.776 tỷ đồng và giá trị tiết giảm, tối ưu trong công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị là 4.969 tỷ đồng (bằng 83,2% so với mục tiêu cả năm là 5.971 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong tháng 11/2020, PVN có 17 đơn vị thành viên đạt kết quả sản xuất kinh doanh có lãi và tính đến hết tháng 11/2020, đã có 10 đơn vị trong Tập đoàn không chỉ về đích sớm mà còn vượt chỉ tiêu lợi nhuận từ 105% đến 935% kế hoạch cả năm.

Năm 2021 được dự báo vẫn là một năm khó khăn đối với thị trường dầu khí, bất chấp hy vọng về vaccine phòng chống Covid-19 sớm được đưa vào sử dụng. Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng giám đốc PVN chỉ đạo các đơn vị cùng với Tập đoàn tập trung thực hiện công tác dự báo thị trường, các vấn đề kinh tế - chính trị trong năm 2021 để đưa ra các kịch bản ứng phó và có phương hướng quản trị phù hợp; tập trung phân tích đánh giá các giải pháp để tránh và hạn chế đà suy giảm, tìm giải pháp tăng trưởng trở lại.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung kiểm soát liên kết ngang giữa các đơn vị để hình thành chuỗi liên kết vững chắc nhằm phát nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh; đồng thời đánh giá chi tiết, tổng thể tài sản, nguồn lực toàn PVN làm cơ sở để Tập đoàn xem xét tái phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm phát huy giá trị sử dụng, tạo tiền đề cho hoạt động của PVN trong giai đoạn tiếp theo.

Trần Thị Sánh

Thứ Tư, 09/12/2020 16:25

Sự Kiện