PVN nộp ngân sách đạt 55% kế hoạch

(Doanh nghiệp) - PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 40,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng

Hết tháng 5/2018, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước đạt 40,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm 2018.

Với những giải pháp hết sức cụ thể, 5 tháng đầu năm 2018, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao. Cụ thể: Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong tháng 5 đã đưa mỏ Bunga Pakma – PM3CAA vào khai thác.

PVN nop ngan sach dat 55% ke hoach
Khai thác dầu khí ngoài khơi …

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng. Tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 5 tháng; sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.

Sản xuất điện tháng 5 đạt 2,08 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch tháng, đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng. Sản xuất đạm đạt 145,5 ngàn tấn, vượt 7,6% kế hoạch tháng, đạt 695 ngàn tấn, vượt 5,2% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Về tài chính, tổng doanh thu toàn PVN 5 tháng đạt 234,5 ngàn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 5 tháng và bằng 40% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN 5 tháng đạt 40,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9,8 ngàn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu cũng được PVN triển khai quyết liệt, theo đúng lộ trình. Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực trên tinh thần sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất; tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và ứng phó tình huống khẩn cấp tiếp tục được đảm bảo. Các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục, an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng… Điều kiện lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và sức khỏe của người lao động được đảm bảo. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức kiểm tra.

Công tác quản lý chất thải và giám sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Năng lực ứng phó trong tình huống khẩn cấp được nâng cao, kịp thời ứng phó với 16 cơn bão năm 2017... Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn. Theo đó, Ban Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định không quá 06 người; giảm đầu mối các Ban tham mưu chuyên môn từ 23 Ban/Văn phòng xuống còn 14 Ban/Văn phòng. Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trần Thị Sánh

Thứ Sáu, 22/06/2018 17:48

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện