Sabeco chưa nộp ngân sách khoản lợi nhuận hơn 2.400 tỷ đồng

(Doanh nghiệp) - KTNN đề nghị Bộ Tài chính buộc Sabeco nộp ngân sách nhà nước lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước hơn 2.400 tỷ đồng.

Đề nghị Bộ Tài chính buộc Sabeco nộp ngân sách

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, KTNN sau khi nêu kết quả kiểm toán đã nhấn mạnh: Ngày 28/12/2017, thời điểm Công ty THNN Vietnam Bevergage mua 53,59% vốn nhà nước tại Sabeco, thì Sabeco đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức. Ngày 29/12/2017, Sabeco đã nộp hơn 808 tỷ vào ngân sách nhà nước, tương ứng với tỉ lệ 36% vốn nhà nước tại Sabeco.

Từ đó, KTNN đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan “khẩn trương tổ chức truy nộp ngân sách nhà nước” khoản lợi nhuận từ 2016 trở về trước. Đồng thời, có ý kiến với Bộ Công Thương, Sabeco về việc chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông nhà nước theo đúng tỷ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ đến ngày 28/12/2017 là 89,59%.

Theo Pháp luật TP.HCM

Thứ Tư, 14/03/2018 07:42

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện