Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại VNPT

(Doanh nghiệp) - Theo hợp đồng, thiết bị phải được nhập khẩu từ Mỹ, Canada nhưng thực tế lại là hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra tại công ty mẹ và 5 đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN) và chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán đối với doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra là năm 2016.

Theo đó, báo Người lao động dẫn kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính chỉ rõ những khoản nộp NSNN xác định thêm qua thanh tra là hơn 97,5 tỷ đồng. Trong đó có số tiền do công ty mẹ - tập đoàn kê khai và nộp thiếu thuế GTGT 104 triệu đồng do chưa xuất hoá đơn và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đối với lịch blok, tranh thêu mua làm quà tặng cho khách hàng và cán bộ công nhân viên tại Viễn thông Nghệ An và tại Viễn thông Khánh Hoà.

Thanh tra chi loat sai pham tai VNPT
VNPT có hàng loạt kẽ hở trong quản lý, sử dụng tài sản doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và chưa thực hiện đủ nghĩa vụ ngân sách.

Có 5/5 DN được thanh tra kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 với tổng số tiền là 97 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ - tập đoàn kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp 74 tỷ đồng do hạch toán tăng không đúng chi phí; giảm trừ chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp  không đúng…, công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT - IN) kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng…

Về hoạt động đầu tư tài chính, kết quả thanh tra tại 3/5 DN cho thấy các doanh nghiệp này có tổng vốn đầu tư khoảng 6.553 tỷ đồng, số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro mất vốn khoảng 637 tỷ đồng.

Tại công ty mẹ, số vốn đầu tư tài chính dài hạn 6.311 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào 28 công ty con 5.077 tỷ đồng.

Trong năm 2016 có 27/28 công ty con hoạt động kinh doanh có lãi khoảng 1.809 tỷ đồng; công ty còn lại thua lỗ 2,239 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, có 10 công ty con của VNPT đang kinh doanh thua lỗ khoảng 679 tỷ đồng. Số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro mất vốn của 28 công ty con trực thuộc VNPT tính theo tỉ lệ góp vốn là 563 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong số các dự án đang được VNPT đầu tư xây dựng, có 27 dự án chậm tiến độ 1-7 năm so với quyết định phê duyệt đầu tư. Trong đó 23 dự án chưa hoàn thành, 4 dự án đã hoàn thành.

Nhiều dự án đầu tư do VNPT thực hiện đến nay đã phải dừng hoặc giãn tiến độ, như dự án cáp quang biển Ba Hòn - Phú Quốc; dự án tòa nhà thứ 2 Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội; dự án trang thiết bị hệ thống quản lý tòa nhà thông minh tại Trung tâm nút mạng miền Trung và Tây nguyên. Các dự án này đến nay đã dừng triển khai vì thiếu hiệu quả kinh tế, không thật sự cần thiết. Tổn thất từ việc dừng các dự án  này ước tính 4 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Thanh tra Bộ Tài chính cũng phát hiện tại một số dự án của các công ty con có hiện tượng mua thiết bị có nguồn gốc xuất xứ không đúng so với hợp đồng. Ví dụ theo hợp đồng, thiết bị phải được nhập khẩu từ Mỹ, Canada nhưng thực tế lại là hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…

Minh Thái

Thứ Sáu, 22/12/2017 07:41

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện