Thanh tra toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

(Doanh nghiệp) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa cho biết sẽ thanh tra toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong buổi làm việc với ngành Đường sắt.

Theo đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu, chậm nhất trong tháng 5 này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải hoàn thành xây dựng các định mức đơn giá làm căn cứ để xây dựng giá thành, từ giá thành này xác định lại giá vé cho hợp lý; chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển thị trường; xây dựng luồng hàng, luồng khách.

Đồng thời, cân đối và tính toán có hiệu quả giữa hành khách và hàng hóa; phân bổ hợp lý các đoạn tuyến; tiếp tục quản lý an toàn giao thông đường sắt...

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của ngành đường sắt.

Theo vtv.vn

Thứ Bảy, 10/05/2014 10:43

Sự Kiện