Tracodi nợ gần 2.000 tỷ vẫn phát hành 500 tỷ trái phiếu

(Doanh nghiệp) - Chủ đầu tư cũ của Bột giấy Phương Nam dự kiến sẽ phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD, sàn HOSE) đã ra nghị quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong năm 2020 với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động của  doanh nghiệp.

Dự kiến, trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với kỳ hạn 12 tháng 1 ngày; lãu suất 11%/năm trong suốt kỳ hạn của trái phiếu. Khối lượng phát hành là 500.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Tracodi no gan 2.000 ty van phat hanh 500 ty trai phieu
Tracodi đang ôm nợ nghìn tỷ

HĐQT Tracodi đồng ý sử dụng các tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu, gồm: 

Quyền tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất đã và đang hình thành trong tương lai, dòng tiền phát sinh và các tài sản khác có liên quan) thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng dự án khu khách sạn dịch vụ du lịch tại phương Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổng diện tích 32.365m2.

Tài sản đảm bảo khác còn có cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long, cùng các quyền, các khoản tiền phân chia có liên quan đến số cổ phần trên.

Tài sản đảm bảo và biện pháp đảm bảo cho trái phiếu cũng có thể được chia sẻ cho các nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành hoặc bên thứ ba khác.

Việc nhà đầu tư mua và sở hữu trái phiếu đồng nghĩa với việc chấp nhận việc chia sẻ tài sản đảm bảo như vậy.

Tracodi có vốn điều lệ chỉ 423 tỷ đồng, nhỏ hơn quy mô của đợt phát hành trái phiếu lần này. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn ở mức 576,2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2020, nợ phải trả của công ty đã ở mức 1.948,8 tỷ đồng, lớn gấp 3,4 lần vốn chủ sở hữu.

Theo đó, đợt phát hành trái phiếu lần này nếu hoàn thành theo kế hoạch và trường hợp công ty không trả bớt nợ so với thời điểm 30/6/2020 thì quy mô nợ phải trả của công ty sẽ tăng lên tới 2.448,6 tỷ đồng, con số này lớn gấp 4,25 lần vốn chủ sở hữu.

Tracodi là chủ đầu tư cũ của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam. Dự án được khởi công năm 2004, tuy nhiên đến tháng 6/2008 thì dừng thi công do thiếu vốn. Tháng 6/2009, dự án được chuyển giao từ Tracodi sang Tổng Công ty Giấy Việt Nam. 

Cho đến nay, dự án này đang ở thế "rao không người hỏi, bán chẳng ai mua" với số nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Minh Thái 

Thứ Sáu, 25/09/2020 10:22

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện