Vinachem thừa nhận không bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước

(Doanh nghiệp) - Vinachem đang ôm 4 dự án thua lỗ gồm: Đạm Ninh Bình, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, DAP – Vinachem và DAP số 2 – Vinachem.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vào ngày 7/8 về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Nguyễn Phú Cường cho biết, Tập đoàn đã xây dựng, báo cáo bổ sung và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 5/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, ngày 23/5, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020.

Đề án quan trọng trên gồm: Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ Vinachem; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 được xác định tại Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; sản xuất, kinh doanh phân bón chứa lân; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành hóa chất; công nghiệp cao su; sản xuất hóa chất tiêu dùng; sản xuất phân bón tổng hợp; hóa dược.

Vinachem thua nhan khong bao toan va phat trien von Nha nuoc
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho thấy đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Vinachem là 57.202 tỷ đồng, nợ phải trả lên tới 38.061,1 tỷ đồng, tăng gần 492 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiến hành thực hiện các quy định của Nhà nước về định giá đất đai, tài sản hữu hình, tài sản vô hình khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên; tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và nghiêm túc thực hiện quyết định của cơ quan Kiểm toán nhà nước khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá thực trạng tài chính của Tập đoàn, mức độ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn Nhà nước của Tập đoànnăm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ông Nguyễn Phú Cường cho biết,  hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn năm 2017 là 0,99 lần; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 1,0 lần; Vốn chủ sở hữu năm 2017 là 13.559 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 13.625 tỷ đồng; Tổng Tài sản năm 2017 là 20.797 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 20.581 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2017 là 287 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 70 tỷ đồng.

Về tình hình hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, ông Nguyễn Phú Cường thừa nhận năm 2017, Vinachem không bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn, nguyên nhân do Công ty mẹ hoạt động kinh doanh lỗ, chưa bảo toàn và phát triển được vốn do trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính của 4 Công ty thua lỗ (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP DAP – Vinachem; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem), và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Về kết quả thực hiện cơ cấu lại, đổi mới DNNN, đã hoàn thành thoái vốn, bán bớt vốn tại 13/17 doanh nghiệp năm 2016, 2017; Năm 2018 thực hiện thoái vốn tại 15 doanh nghiệp; Năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 14 doanh nghiệp; Năm 2020 thực hiện thoái vốn tại 04 doanh nghiệp. Năm 2018, Tập đoàn đang tổ chức xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn tại 15 doanh nghiệp; Thoái hết vốn tại các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, hoặc không cần nắm giữ vốn để tạo nguồn thu cơ cấu lại tài chính Tập đoàn tại 19 doanh nghiệp; 07 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 09 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ 36% vốn điều lệ.

“Trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả thuộc Ngành Công Thương, Vinachem có 4 doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem. Nhưng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đều duy trì thời gian chạy máy tốt; sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng cao; số lỗ các đơn vị giảm mạnh. Riêng Công ty cổ phần DAP - Vinachem năm 2017 lãi 15 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 lãi 115 tỷ đồng”, ông Nguyến Phú Cường thông tin.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung: Hoàn thiện thể chế quản lý; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương; Phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công nhân kỹ thuật ngành hóa chất; Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn đối với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên.

  • Minh Thái

Thứ Bảy, 18/08/2018 07:21

Sự Kiện