Cân nhắc vốn ODA Trung Quốc: Gỡ chân khỏi bẫy

(Tài chính) - Chúng ta chưa thể từ chối hoàn toàn nguồn vốn vay từ Trung Quốc, song phải từng bước "gỡ chân khỏi bẫy", tránh bị lệ thuộc vào nguồn vốn này.

Khi Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vốn, điều này có ý nghĩa trong việc bổ sung nguồn vay để đầu tư phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này có thể phá vỡ trần nợ công của Việt Nam. Tiếp đó, các vấn đề lao động Trung Quốc bất hợp pháp cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực về an ninh xã hội. Cuối cùng là những tác động về môi trường.

Nghiêm trọng hơn, từ việc gia tăng ảnh hưởng về kinh tế, Trung Quốc cũng muốn gia tăng ảnh hưởng về mặt chính trị tại các quốc gia cho vay vốn, khiến các nước vay vốn bị lệ thuộc vào Trung Quốc.

Thứ hai, để phục vụ chiến lược trên, Trong Quốc đã không "tiếc tiền" bỏ ra, thậm chí còn tuyên bố cho vay không lãi. Để thực hiện chủ trương trên, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng sẵn sàng chi lại quả, phong bì lót tay để mua chuộc một số cán bộ quản lý nhà nước trục lợi từ nguồn vốn ODA.

Việc dư luận nghi ngờ là có cơ sở, chúng ta phải đặt ra những giả thiết có sự móc nối, bắt tay, thỏa thuận ngầm giữa chủ đầu tư dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý cũng như nhà cung cấp vốn. Việc này phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, tránh tình trạng gánh nặng nhà nước mang, trong khi lợi ích thì một số cá nhân hưởng", TS Dương Đình Giảm cảnh báo.

Cân nhắc vốn ODA Trung Quốc: Một điều may

Trong bối cảnh hiện nay, vị TS thừa nhận chúng ta chưa thể từ chối hoàn toàn nguồn vốn vay từ Trung Quốc, song phải từng bước "gỡ chân khỏi bẫy", để tránh những hệ lụy, tránh bị lệ thuộc vào nguồn vốn này.

Các giải pháp cụ thể được vị TS đề cập như: xem xét, đánh giá kỹ lưỡng chất lượng, hiệu quả dự án được sử dụng nguồn vốn ODA; Tránh tình trạng lựa chọn những dự án không đúng, không phù hợp, sử dụng nguồn vốn không hiệu quả, gây lãng phí, tạo gánh nặng nợ công.

Tiếp theo là thay đổi các chế tài quản lý, giám sát việc sử dụng dòng vốn ODA cho hiệu quả, chặt chẽ. Đặc biệt lưu ý các điều khoản ký kết trong hợp đồng, bảo đảm tính chặt chẽ, chi tiết, không để thụ động, bị gây khó.

Bên cạnh đó, cũng cần có chế tài xử phạt mạnh mẽ, nghiêm khắc đối với các nhà thầu Trung Quốc có vi phạm, thậm chí loại bỏ những nhà thầu không đủ điều kiện tham gia.

Cuối cùng là truy trách nhiệm tới cùng những cơ quan, đơn vị đã để lọt, sử dụng nguồn vốn vay ODA không hiệu quả, không đúng mục đích, gây thất thoát, lãng phí để làm gương.

  • Lam Nguyên

Thứ Tư, 22/08/2018 07:19

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện