Cân nhắc vốn ODA Trung Quốc: Một điều may

(Tài chính) - Theo chuyên gia, từ cảnh báo của Bộ KHĐT, Việt Nam cần giảm thiểu những khoản vay dễ dãi, dễ bị kéo dài thời gian, đội vốn...

"Nhu cầu về vốn của Việt Nam cao, nhưng Việt Nam có vay hay không, nên vay hay không là cả vấn đề vì mức vốn vay nước ngoài đã gần chạm mức trần cho phép. Nếu Việt Nam đi vay cũng chỉ vay ít và hoàn toàn có cơ sở để lựa chọn những khoản vay tốt hơn, có hiệu quả hơn vốn ODA Trung Quốc".

Ông cũng nhấn mạnh, dẫu xu hướng vay vốn ODA và ưu đãi nước ngoài vẫn là cần thiết nhưng Việt Nam cần chuẩn bị cho chiến lược rút lui.

"Trong kế hoạch vay vốn của Việt Nam, từ những năm 2022-2023, vốn vay nước ngoài giảm dần trong tỷ trọng so với GDP, một phần là vì GDP Việt Nam tăng trưởng lên. Mặt khác, Việt Nam có thể chỉ giữ mức vay ODA như hiện nay, hoặc giảm đi để dần dần chúng ta tự đứng trên đôi chân mình, bớt phụ thuộc vào các dòng vốn nước ngoài nói chung và dòng vốn ODA nói riêng. Đây là một trong những định hướng chuẩn xác.

Để làm được điều này, Việt Nam cần xây dựng, phát triển thị trường vốn trong nước vững chắc, đặc biệt là nguồn vốn tư nhân.

Phải tạo điều kiện để kích thích khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển, để từ đó nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế. Khi ấy, nguồn vốn Nhà nước chỉ mang tính phụ trợ, giải quyết những dự án đầu tư lớn mà khu vực tư nhân không đảm đương được.

Mục tiêu ấy Việt Nam đã có, vấn đề là thực hiện như thế nào mà thôi", ông Thịnh chỉ rõ.

Thành Luân

Thứ Sáu, 17/08/2018 13:41

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện