Chi trả nợ lãi 2018 bằng 146% chi đầu tư phát triển

(Tài chính) - Nợ công tăng dẫn đến áp lực về nghĩa vụ nợ ngày càng cao, trong đó chi trả nợ lãi 104.443 tỷ đồng bằng 146% tổng chi đầu tư phát triển...

Chi tiêu sai vẫn còn ở một số đơn vị

Chiều 28/5, thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2018.

Chi tra no lai 2018 bang 146% chi dau tu phat trien
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Theo báo cáo, tổng số thu cân đối NSNN là 1.880.029.177 triệu đồng (bao gồm cả nguồn năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư NSĐP năm 2017 và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN).

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.869.791.887 triệu đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019). Bội chi NSNN 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 157.886.227 triệu đồng).

Bộ trưởng Dũng nói nhiệm vụ chi NSNN năm 2018 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp… Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng thừa nhận, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 96 tỉ đồng. Cạnh đó, việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định.

Sau khi trình bày những vấn đề khác như: bội chi và bù đắp bội chi, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Dũng thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2018 như đề cập trên.

Chi trả nợ lãi bằng 146% chi đầu tư phát triển

Cả Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Chủ nhiệm UB Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khi trình bài báo cáo kiểm toán và báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN của Chính phủ đều chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm và vi phạm.

Hai cơ quan trực thuộc Quốc hội đều yêu cầu Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua trong thu, chi ngân sách.

Chẳng hạn UB Tài chính- Ngân sách đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017. Đồng thời không để tình trạng thiếu báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội xảy ra ở các năm sau.

Còn KTNN thì đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương địa phương được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN. Trong đó kiến nghị xử lý tài chính của KTNN đối với niên độ ngân sách 2018 là gần 82.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, qua kiểm toán 11 dự án BOT và 28 dự án BT tại các địa phương cho thấy còn hạn chế trong cơ chế, chính sách và quản lý đối với các dự án này.

Nổi bật là: Cho phép lập dự án BOT trước khi Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án; không thực hiện quy trình lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, không tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư và hầu hết chỉ định nhà thầu thi công; công tác thu xếp vốn tín dụng của Nhà đầu tư chưa đảm bảo quy định hợp đồng BOT hoặc chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; hầu hết các dự án BT và các dự án đối ứng đều chậm tiến độ so với hợp đồng; giao đất cho Nhà đầu tư thanh toán dự án chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng không qua đấu giá theo quy định của Luật Đất đai 2013; xác định đơn giá đất chưa phù hợp; xác định giá đất để giao cho nhà đầu tư tại một số dự án còn tồn tại, bất cập…

Đặc biệt, người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, dư nợ công đến 31/12/2018 là 3.232.411 tỷ đồng, bằng 58,3% GDP thực hiện; nợ Chính phủ 2.767.229 tỷ đồng, bằng 49,9% GDP thực hiện.

"Mặc dù các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ so với GDP tiếp tục giảm so với các năm trước nhưng dư nợ công năm 2018 tiếp tục gia tăng 159.117 tỷ đồng, tương đương 5,18% so với năm 2017. Nợ công tăng dẫn đến áp lực về nghĩa vụ nợ ngày càng cao đối với NSNN, trong đó chi trả nợ lãi 104.443 tỷ đồng bằng 146% tổng chi đầu tư phát triển của NSTW và bằng 68,2% bội chi NSNN năm 2018", Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc lưu ý.

Thái An (tổng hợp)

Thứ Sáu, 29/05/2020 11:26

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện