Chuyên gia Bùi Kiến Thành: Đừng để DN Việt giơ cờ trắng

(Tài chính) - Thả nổi lãi suất vay trong thời điểm hiện tại là không phù hợp vì nó không đảm bảo được sự phát triển bền vững, ổn định của nền kinh tế.

PV: - Từ lâu, các chuyên gia kinh tế tâm huyết vẫn luôn luôn kiên định quan điểm, phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất hợp lý, tương tự các nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Vậy làm sao Việt Nam thực hiện được điều này? Ở các nền kinh tế, mục tiêu này được thực hiện bằng các biện pháp tài chính tiền tệ như thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: - Luật NHNN năm 2010 lần đầu tiên quy định NHNN là Ngân hàng Trung ương của Việt Nam. Tuy nhiên vai trò, chức năng của NHNN và Ngân hàng Trung ương đang bị trộn lẫn vào nhau, không được quy định rõ ràng. Chính vì vai trò, nhiệm vụ không được quy định rõ nên quyền hạn của NHNN với tư cách là Ngân hàng Trung ương cũng chưa được nhận định thông suốt.

Đến giờ, cần có Ngân hàng Trung ương, thay vì NHNN như hiện nay. Tôi đã nhiều lần kiến nghị rằng việc giải quyết thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, cung ứng đầy đủ lưu lượng tiền tệ cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, là nhiệm vụ và cũng là quyền hạn của Ngân hàng Trung ương.

Vì ngân hàng trung ương có quyền phát hành tiền tệ, có nguồn tín dụng không phải trả lãi suất cho ai cả nên Ngân hàng Trung ương có thể cho ngân hàng thương mại vay với lãi suất thấp để ngân hàng thương mại có thể cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý.

Hạ lãi suất tiền gửi, ngân hàng không hạ lãi cho vay

Tất nhiên, Ngân hàng Trung ương phải điều tiết lưu lượng tiền tệ cho phù hợp với mục đích tăng trưởng, phải luôn luôn cảnh giác. Không để lưu lượng tiền quá nhiều có thể gây lạm phát, và cũng không để lưu lượng quá ít để có thể gây thiểu phát. Cả hai đều có hại cho nền kinh tế.

Việc này tất cả các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đều làm để ổn định lưu lượng tín dụng và lãi suất trong hệ thống ngân hàng. Nếu ngân hàng thương mại không huy động được vốn với lãi suất thấp để cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý, thì lúc đó nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương phải giải quyết việc này, chứ không thể nào để cho doanh nghiệp chết và nền kinh tế lâm vào khủng hoảng suy thoái được.

PV:- Xin cảm ơn ông đã trả lời báo Đất Việt!

 Vũ Lan (thực hiện)

Thứ Năm, 23/02/2017 07:43

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện