Dự án vay vốn nước ngoài, làm gì để không thiệt?

(Tài chính) - Phải tăng cường vai trò chủ động trong thiết kế các dự án, không để bị lệ thuộc, dẫn dắt bởi các nhà tài trợ vốn.

Từ Cát Linh-Hà Đông tới cao tốc Bắc-Nam, làm sao để không bị thiệt?

Đặt thẳng vấn đề với dự án cao tốc Bắc - Nam đang được kêu gọi đầu tư trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu vốn, câu chuyện làm thế nào để Việt Nam đỡ bị thiệt chính là bài toán cần bàn tới.  

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, đầu tiên phải tăng cường vai trò chủ động của phía Việt Nam trong việc thiết kế các dự án, không để bị lệ thuộc, dẫn dắt bởi các nhà tài trợ vốn.

Đầu tiên, việc xác định mục đích thực hiện dự án cũng như lựa chọn dự án để vay vốn phải được chuẩn bị rất kỹ.

Dự án dùng vốn vay nước ngoài, Việt Nam thiệt nhiều?

Thứ hai, nên hạn chế những hợp đồng vay vốn song phương, hướng tới đa dạng nguồn vốn, lựa chọn những dòng vốn của những quốc gia ít có những toan tính ngoài lợi ích kinh tế. Cần rút ra kinh nghiệm từ bài học của dự án Cát Linh - Hà Đông, đặc biệt là những điều khoản gây bất lợi, khiến Việt Nam luôn chịu thiệt.

Thứ ba, phải có sự chuẩn bị dự án rất kỹ. Quá trình thực hiện dự án phải bảo đảm nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng để khi tiến hành đấu thầu dự án không còn chuyện dự án bị phát sinh, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư quá lớn. Việc này liên quan nhiều tới các hợp đồng của các cơ quan tư vấn cũng như các nhà thầu thực hiện dự án.

Thứ tư, phải gắn trách nhiệm của đơn vị được gọi là hưởng thụ dự án đó với hiệu quả khai thác dự án.

"Nếu làm được như vậy tôi tin Việt Nam sẽ nhận được nguồn vốn ODA tốt, thực sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước", đại biểu Hoàng Văn Cường chốt lại.

Hoài An (ghi)

Thứ Hai, 27/05/2019 07:24

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện