Đường sắt cao tốc Bắc-Nam có đủ hấp dẫn tư nhân?

(Tài chính) - Băn khoăn về nguồn vốn triển khai, hiệu quả kinh tế và tài chính khiến chuyên gia khó tin rằng đường sắt cao tốc Bắc-Nam thu hút được tư nhân tham gia.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án phải được tính toán cụ thể, đầy đủ bởi những chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan. Hơn nữa, vốn nhà nước là phải  đầu tư phát triển hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế, không phải chỉ để vận tải hành khách.

Tái khẳng định vận tải hàng hóa mới là động lực phát triển nền kinh tế, ông Thịnh cho biết, nếu vận tải hàng hóa bằng đường sắt Bắc-Nam hiện đã góp phần giảm chi phí vận tải rất nhiều lần so với vận tải đường bộ.

Tuy nhiên, đường sắt Bắc-Nam hiện tại đã quá cũ và lạc hậu, trong khi nhu cầu vận tải hàng hóa giữa các vùng miền ngày càng lớn hơn. Vì thế, yêu cầu  đặt ra là phải đổi mới phương thức vận tải để giảm đầu vào cho sản xuất kinh doanh.

"Làm việc đó không phải là đường sắt cao tốc. Cần xem lại việc đầu tư trong giai đoạn từ nay đến 2030-2040 làm sao vận tải hàng hóa từ Bắc vào Nam lưu thông tốt hơn bằng đường sắt đang có.

Về lâu dài, quốc gia nào có sức mạnh kinh tế, ngân sách nhà nước dồi dào, đầu tư của tư nhân tốt thì huy động tư nhân đầu tư vào đường sắt cao tốc là hợp lý. Còn để phát triển nền kinh tế phù hợp với vốn đầu tư nhà nước đang ít, khả năng nền kinh tế hạn hẹp trong khi nhu cầu vận tải đang tăng cao thì phải nâng cấp đường sắt hiện hữu.

Phải đầu tư mở rộng khổ đường sắt từ 1m lên 1,435m, từ đó điều phối sản xuất kinh doanh, điều phối vận tải, làm cho các hoạt động bốc dỡ hàng hóa, logistics của các ga đường sắt tốt hơn. Có như vậy nó mới thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm thiểu chi phí đầu vào, tạo ra xung lực tốt cho nền kinh tế", ông Thịnh nói.

Thành Luân

Thứ Tư, 14/11/2018 07:41

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện