GDP Việt Nam tăng 1,3 triệu tỷ đồng nhờ tính lại

(Tài chính) - Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm.

Ngày 13/12, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.

Kết quả đánh giá của Tổng cục Thống kê cho thấy, quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm, trong đó năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3% và năm 2015 có tỷ lệ tăng thấp nhất là 23,8%.

Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt 6.294 nghìn tỷ đồng, tăng gần 1.300 nghìn tỷ đồng so với số đã công bố trước đây (5.006 nghìn tỷ đồng).

GDP Viet Nam tang 1,3 trieu ty dong nho tinh lai
Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017

Cơ cấu giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản giảm nhanh từ 15,38% năm 2010 xuống còn 12,93% năm 2017. Trong khi đó, khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ tăng thêm lần lượt lên 35,39% và 42,58%.

GDP bình quân đầu người đánh giá lại giai đoạn 2010-2017 tăng bình quân khoảng 25,6% mỗi năm so với số đã công bố, tương ứng với tăng 10,3 triệu đồng/người; ứng với 485,2 USD/người theo tỷ gá hối đoái và ứng với  1.421,1 USD-PPP/người theo sức mua tương đương.

Quy mô GDP thay đổi dẫn tới các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác cũng thay đổi. Cụ thể, tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010-2017 giảm khoảng 11,6%/năm; tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giảm khoảng 6%/năm; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP giảm bình quân 1,2%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP giảm bình quân mỗi năm khoảng 5,0%.

Trong khi đó, tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân mỗi năm tăng 26,6%; GDP bình quân đầu người bình quân tăng thêm 10,3 triệu đồng/người/năm, tương ứng 25,6%/năm; Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP bình quân mỗi năm khoảng 33,3%/năm (tăng thêm 0,7 điểm phần trăm).

Theo Tổng cục Thống kê, khi rà soát, đánh giá lại GDP đã nhận diện 5 nhóm nguyên nhân, trong đó có 4 nhóm làm tăng GDP, còn một nhóm có tác động giảm. Tác động lớn nhất là việc bổ sung thông tin từ tổng điều tra, làm quy mô GDP bình quân mỗi năm tăng thêm 589.000 tỷ đồng, chiếm 63% mức tăng. Đứng thứ hai là bổ sung thông tin từ hồ sơ hành chính, giúp GDP tăng bình quân 305.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2010-2017, chiếm 32,6% mức tăng bình quân.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, việc đánh giá lại quy mô GDP vào thời điểm này được đánh giá là theo đúng thông lệ quốc tế và có ý nghĩa quan trọng, làm căn cứ đưa ra những định hướng đúng cho phát triển đất nước trong 10 năm tới và cụ thể hóa cho giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định: "Nhà thống kê chụp ảnh nguyên trạng bức tranh kinh tế còn thực thi chính sách là của bộ ngành. Không phải chúng tôi làm để Chính phủ tăng thêm vay nợ hay trần nợ công".

Minh Thái

Thứ Sáu, 13/12/2019 15:17

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện