Không cần vay ODA, nếu...

(Tài chính) - Việt Nam vẫn có dự án thành công khi không vay ODA nếu dự án hiệu quả, chủ đầu tư có năng lực tài chính mạnh, khả năng gọi vốn.

Để sử dụng vốn vay ODA có hiệu quả, ông nhấn mạnh, trước hết phải cải tiến quy trình cấp vốn làm sao giúp cho bên tài trợ và bên nhận vốn hoàn thành thủ tục vay và giải ngân sớm nhất. Hiện nay quy trình này kéo dài nên hiệu quả đầu tư không cao.

Mặt khác, nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia và được sử dụng vốn ODA vì thực tế cho thấy các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn thường gây thất thoát lãng phí do tiêu cực vì họ không phải là ông chủ thực dự của dự án.

"Không nên vay ODA bằng mọi giá mà chỉ vay đối với dự án có tính khả thi cao, không bị áp đặt các điều kiện vay từ phía nhà tài trợ. Lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ ODA là của cho nên thường sử dụng thất thoát, lãng phí, bây giờ phải thay đổi tư duy đó. ODA thực chất là khoản vay: nếu hiệu quả thì vay, không hiệu quả thì từ chối", TS Võ Duy Nghi lưu ý.

Trong khi đó, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen cũng chỉ ra rằng, phải có dự án minh bạch, thẩm định dự án cho chặt chẽ, sau đó mới đi vay, khi vay được rồi thì phải giám sát vì cha chung không ai khóc.

"Vấn đề là ai quản lý các dự án vay vốn ODA, làm sao chống thất thoát? Vốn vay ODA thường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Điều đó rất đáng ngại vì dễ xảy ra tình trạng người vay và người trả không phải là một.

Hầu hết những tiêu cực trong ODA đều do nước ngoài phát hiện chứ không phải phía Việt Nam, do đó phải siết chặt quản lý, khi phát hiện trường hợp sai sót phải xử nghiêm để ngăn ngừa, răn đe", PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi nói.

  • Thành Luân

Thứ Năm, 16/08/2018 06:32

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện