Ngân hàng xiết nợ DNNN: Tự mình xiết nợ mình, khó lắm

(Tài chính) - Nếu việc chỉ định cho vay trên không tuân theo các quy tắc bắt buộc thì đây chính là một dạng của lợi ích nhóm

PV:- Theo ông, để không xảy ra những tình trạng này, có ý kiến cho rằng, ngân hàng phải thực sự là một doanh nghiệp, tự quyết định khách hàng và chịu trách nhiệm cho những rủi ro của hoạt động của mình, điều này có đúng không?

TS Nguyễn Trí Hiếu:- Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm trên. Theo nguyên tắc một nền kinh tế thị trường, ngân hàng cũng là một doanh nghiệp hoạt động theo chính sách tín dụng đặc thù, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của họ trong lĩnh vực tài chính. Dựa trên những chính sách đó, tín dụng ngân hàng tự đưa ra quyết định lựa chọn đối tượng cho vay, Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động cho vay cũng như không nên chỉ định, áp đặt lựa chọn đối tượng được vay cho các ngân hàng.

Những phiên tòa xét xử các vụ đại án ngân hàng đang diễn ra đã cho thấy, có nhiều mối liên quan giữa việc các cổ đông lớn trong ngân hàng sử dụng các mệnh lệnh áp đặt nhằm chi phối, ra lệnh cho các ngân hàng phải cho DNNN vay vốn.

Mục đích là biến ngân hàng thành nhân tố phục vụ cho lợi ích sân trước, sân sau của các cổ đông. Hành vi này đã gây ra thiệt hại rất lớn cho các ngân hàng.

Do đó, Chính phủ cần phải tôn trọng tuyệt đối quyền tự chủ của các ngân hàng và để ngân hàng tự hoạt động theo nguyên tắc riêng trong phạm vi pháp luật cho phép.

Ngân hàng xiết nợ DNNN: Lo túi này lọt túi kia

PV:- Như ông đã nói, sự can thiệp của Nhà nước là một định hướng sai lầm, vậy điều này đến nay Việt Nam đã nhận diện được điều này chưa? Nếu muốn xóa bỏ sự can thiệp của Nhà nước thì cái khó là gì? Và nếu không thay đổi thì có xử lý được dứt điểm nợ xấu hay không, vì sao, thưa ông?

TS Nguyễn Trí Hiếu:- Vậy thì cũng cần phải nhìn nhận lại từ chính phía các ngân hàng có cổ phần Nhà nước góp vốn.

Dễ thấy, việc Nhà nước góp vốn vào ngân hàng thì các DNNN, các cơ quan bộ, ban ngành trực thuộc Chính phủ cũng sẽ được định hướng ưu tiên lựa chọn mở tài khoản tiền gửi tại những ngân hàng này. Đây là lợi thế lớn giúp các ngân hàng dễ dàng được bổ sung vốn mà không cần phải vất vả cạnh tranh với những ngân hàng khác. Tuy nhiên, cũng vì những lợi thế trên mà nhiều ngân hàng đã xuê xoa, dễ bỏ qua những nguyên tắc thông thường để thuận theo các chỉ định, chấp thuận cho các DNNN vay. Đây là sai lầm.

Tới đây, trong Đề án tái cơ cấu các TCTD 2016 -2020, các ngân hàng cần phải có cơ chế rất đúng đắn trong việc xử lý nợ xấu, đặc biệt phải thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn vay. Về phía Chính phủ, cũng cần đưa ra chính sách quyết liệt nhằm giám sát, theo dõi, yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện việc cho vay theo đúng nguyên tắc của các ngân hàng. Đặc biệt, phải loại trừ yếu tố lợi ích nhóm ngay từ khâu xét duyệt đối tượng cho vay. 

Như vậy, vướng mắc lớn nhất của Việt Nam hiện nay chính là "lợi ích" và trong thời gian tới phải quyết liệt loại bỏ yếu tố này.

Nếu không loại bỏ được yếu tố lợi ích nhóm trong các hoạt động của ngân hàng sẽ không thể xử lý triệt để được nợ xấu, điều này dẫn tới những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.

PV:- Xin cảm ơn ông!

  • Hoài An (thực hiện)

Thứ Hai, 22/01/2018 07:24

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện