Nợ công 35 triệu đồng/người: Cẩn trọng lời mật ngọt

(Tài chính) - Hẳn phải có một thoáng rùng mình nhẹ nhẹ khi biết rằng, gánh nợ công trên vai mỗi người Việt là 35 triệu đồng, và sẽ còn hơn thế nữa.

Khe cửa hẹp duy nhất để thực hiện đồng thời hai mục tiêu là thay đổi trong cách thức đầu tư công, tuân thủ theo quy luật thị trường. Khi đó, những cơ sở hạ tầng thiết yếu, có khả năng sinh lời để thu hồi vốn sẽ tự khắc thu xếp được nguồn vốn đầu tư, như điều Đà Nẵng đã làm được với dự án cảng Tiên Sa hay các chủ trương hợp tác công tư, với cách thức quản lý hạn chế tối đa tiêu cực. Có vẻ như, chúng ta vẫn có quyền hy vọng.

Đương nhiên, trong khi chờ đợi, việc quản lý và sử dụng thật tốt các khoản vay
ODA đã và đang có là việc quan trọng nhất. Việt Nam đã đặt ra vấn đề báo cáo
đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017.

Nhờ đó, những mảng tối trong sử dụng ODA sẽ lộ rõ, chúng ta sẽ rút ra được bài học. Chúng ta có thể tính tới khả năng gạn đục khơi trong, sửa chữa những khiếm khuyết khiến các dự án chưa phát huy được hiệu quả để sinh lời. Làm được như vậy, gánh nợ công sẽ giảm bớt.

Khánh Nguyên

Thứ Hai, 27/08/2018 13:32

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện