Sao Nga từ chối các tổ chức tài chính quốc tế?

(Tài chính) - Nga từ chối vay tiền, hạn chế giúp tăng sức mạnh cho những định chế tài chính quốc tế, bởi nó như tự trói mình, rồi đưa mặt cho người ta đánh...

Vì vậy, "Nga nên sử dụng tiền của mình để giải quyết các vấn đề của chính mình. Sẽ là một sự điên rồ nếu Nga dùng tiền để tài trợ cho các tổ chức quốc tế, không làm tròn nghĩa vụ, mà còn giúp sức cho thế lực thù địch với Nga", theo ông Koltashov.

Ông Mikhail Belyaev, chuyên gia kinh tế tại Viện thị trường chứng khoán và quản lý (ISMM) cũng cho rằng: "Nếu Nga bổ sung vốn cho WB thì đó là một cách hỗ trợ tổ chức thúc đẩy chính sách của Mỹ, giúp gia tăng trừng phạt Nga".

Không những vậy, chính Mỹ cũng cho thấy không sẵn sàng tham gia bổ sung nguồn vốn cho WB, khi Washington xoáy sâu vào vấn đề hiệu quả đạt được rất thấp của các dự án được tài trợ bởi tổ chức tài chính quốc tế này.

Rõ ràng, WB và IMF chẳng khác nào là một công cụ huy động vốn cho Mỹ sử dụng để mang lại lợi ích cho người Mỹ và trong nhiều trường hợp còn được sử dụng vào việc trừng phạt những thực thể đối nghịch với Mỹ.

Do vậy, Nga từ chối vay tiền của các định chế tài chính quốc tế và thận trọng trong việc giúp gia tăng sức mạnh cho những định chế tài chính quốc tế này, bởi trong cả hai trường hợp, Nga đều như tự lấy dây trói mình, rồi đưa mặt ra cho người ta đánh.

Ngọc Việt

Thứ Hai, 18/06/2018 10:40

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện