Sẽ có luật riêng để xử lý triệt để nợ xấu?

(Tài chính) - Theo NHNN, cần ban hành luật riêng để xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu.

Theo dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu, NHNN xem xét, quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi TCTD lâm vào một trong các trường hợp: Mất khả năng thanh toán; có nguy cơ mất khả năng chi trả; có nguy cơ mất khả năng thanh toán; mô hình kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; vi phạm pháp luật của người quản lý, người điều hành...

Se co luat rieng de xu ly triet de no xau?
Yêu cầu có luật riêng xử lý ngân hàng yếu kém và nợ xấu đã trở nên cấp thiết

Ngoài ra, khi TCTD hai năm liên tục bị xếp loại ở mức xếp loại thấp nhất theo quy định của NHNN; Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN trong thời hạn 1 năm liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 6 tháng liên tục... cũng sẽ được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

TCTD này sẽ được vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã và các TCTD khác để hỗ trợ thanh khoản khi TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; để hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý pháp nhân theo phương án phục hồi, phương án phá sản, phương án mua bắt buộc đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành việc đánh giá thực trạng tổng thể của TCTD yếu kém, Ban Kiểm soát đặc biệt (do NHNN thành lập để để kiểm soát hoạt động của TCTD yếu kém) sẽ đề xuất với NHNN chủ trương xử lý TCTD yếu kém.

Đối với TCTD thuộc diện phục hồi, khi hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi mà TCTD được kiểm soát đặc biệt không phục hồi theo các tiêu chí nêu tại phương án đã được phê duyệt; hoặc NHNN xét thấy TCTD được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi theo Phương án phục hồi đã được phê duyệt thì NHNN quyết định hoặc trình Chính phủ quyết định việc thực hiện phương án phá sản, giải thể hoặc mua bắt buộc theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD và XLNX cũng đưa ra nhiều nội dung liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) của TCTD mà thời gian qua các TCTD và Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đã gặp vướng mắc trong quá trình XLXN.

Dự thảo luật nhấn mạnh đến vấn đề quyền thu giữ TSBĐ; thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ đã đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, TCTD hoặc VAMC có quyền thu giữ TSBĐ nếu sau 10 ngày kể từ ngày phải giao TSBĐ để xử lý theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo đảm mà bên bảo đảm, bên cầm giữ tài sản không giao TSBĐ cho TCTD, VAMC để xử lý.

Đặc biệt, khi thực hiện thu giữ TSBĐ là động sản mà bên bảo đảm có mặt tại thời điểm thu giữ TSBĐ, nhưng có hành vi chống đối, cản trở, không giao TSBĐ thì người xử lý TSBĐ có quyền yêu cầu cơ quan công an và ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có TSBĐ hỗ trợ thu giữ TSBĐ.

Minh Thái (Tổng hợp)

 

 


 

Thứ Tư, 12/04/2017 13:42

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện