Văn hóa PVN là quá trình chắt lọc lâu dài

(Tài chính) - Vượt qua khủng hoảng kép do dịch Covid -19 và giá dầu xuống thấp kỷ lục, PVN vẫn gắng gượng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế...

Vượt qua khủng hoảng kép do dịch Covid -19 và giá dầu xuống thấp kỷ lục, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) vẫn gắng gượng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, người dầu khí vẫn bình tĩnh, tự tin gồng mình trong gian khó.

Van hoa PVN la qua trinh chat loc lau dai
Nét đẹp trong văn hóa của người lao động ngành dầu khí

Với người lao động Dầu khí, những người được mệnh danh là "người đi tìm lửa”, việc đối diện, vượt qua gian nan, thách thức tôi luyện và tạo thành nếp văn hóa rất đẹp. Trong đó, mỗi đơn vị có những đặc trưng và triết lý kinh doanh riêng nhưng đều dựa trên nền tảng các giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí. Trong đó luôn đề cao khát vọng cống hiến, tính chuyên nghiệp trách nhiệm và văn hóa. Đó chính là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển, chủ động đối phó với mọi gian nan thách thức.

Để có thể lượng hóa chính xác nhất về giá trị văn hóa của PVN, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp PVN đã tham mưu với lãnh đạo PVN xây dựng và triển khai mạnh mẽ đề án Tái tạo văn hóa PVN, được áp dụng tại PVN.

Cụ thể như thực hiện tuyên truyền, vận động, tập huấn, đào tạo, ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp PVN. Đẩy mạnh tuyên truyền qua: website, intraweb, mạng xã hội, màn hình trong trụ sở chính của PVN. Tuyên truyền đi đôi với kiểm tra giám sát, tuyên dương, nhắc nhở, phê bình; gắn truyền thông nội bộ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao tính chủ động của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền. Thông qua hoạt động của các đoàn thể để lồng ghép việc tuyên truyền nội dung văn hóa PVN.

Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp đã tổ chức tập huấn, đào tạo thông qua các khóa học bổ trợ cho CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ, trong thực hiện các quy định ứng xử cũng như tại công sở. Thông qua đào tạo và thực hành sẽ định hình các thói quen tốt cho chính CBCNV. Đặc biệt, việc tham gia các khóa đào tạo là bắt buộc, có quy định cụ thể.

Đáng chú ý là giải pháp xây dựng môi trường làm việc trong sạch lành mạnh, đoàn kết, và nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo. Theo đó sắp xếp, tổ chức mô hình làm việc khoa học, hiệu quả, thống nhất. Xây dựng bộ máy nhân sự có tính ổn định tạo tâm lí thoải mái, gắn kết trong CBCNV.

Xây dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh là hết sức cần thiết và cũng là xây dựng môi trường thuận lợi cho việc thực hiện văn hóa PVN. Chỉ trong một môi trường đáng tin cậy, con người mới phát huy ưu điểm, lợi thế  và khi được ghi nhận thì họ sẵn sàng cống hiến và bảo vệ những giá trị chung.

Thời gian tới, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống giá trị văn hóa PVN và các quy định liên quan. Mặc dù hệ giá trị cốt lõi đã được lấy ý kiến sửa đổi bổ sung ban hành trong “Cẩm nang văn hóa Dầu khí”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp hơn với đặc trưng ngành nghề, mang bản sắc dầu khí. Việc xác định những giá trị chung là sản phẩm của tập thể do đó phải do tập thể cùng xây dựng và thực hiện.

Đặc biệt, từ việc đột phá triển khai tại cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ tham mưu giúp việc, bố trí nguồn lực thực hiện Văn hóa PVN. Trong đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên dương khen thưởng việc thực hiện văn hóa PVN.

Có thể thấy, tái tạo văn hóa PVN là một quá trình chắt lọc lâu dài, bền bỉ, không ít thử thách. Quá trình này cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo từng giai đoạn và cần toàn thể người dầu khí phải nghiêm túc tuân thủ.

Hơn lúc nào hết rất cần Văn hóa PVN phải được thấm, ngấm sâu sắc hơn, phải trở thành mạch nước ngầm không ô nhiễm, không tạp chất từ từ ngấm sâu vào từng suy nghĩ trở thành hành động, từ hành động hình thành những thói quen tốt làm nên cốt cách, bản sắc người Dầu khí. Để từ đó, văn hóa PVN luôn tươi mới, sáng mãi những giá trị theo thời gian.

Trần Thị Sánh

Thứ Năm, 11/06/2020 10:00

Sự Kiện