Quy hoạch Điện VIII sẽ ưu tiên phát triển điện sạch

(Thị trường) - Một trong những nguyên tắc khi lập Quy hoạch Điện VIII là ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch Điện VIII sẽ tập trung phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

Quan điểm lập Quy hoạch Điện VIII là điện lực phải phát triển trước một bước để đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Đảm bảo sự tham gia của các thành phần kinh tế trong phát triển điện lực, đặc biệt là các thành phần kinh tế tư nhân.

Quy hoach Dien VIII se uu tien phat trien dien sach
Quy hoạch Điện VIII ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo.

Quy hoạch có tính mở, xác định danh mục những nguồn điện lớn, quan trọng cấp quốc gia, danh mục lưới điện truyền tải quan trọng ở cấp điện áp từ 220 KV trở lên và các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2030; định hướng  phát triển nguồn điện theo miền, theo vùng và theo cơ cấu công suất các nguồn điện trong giai đoạn 2031-2045, định hướng phát triển lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trong giai đoạn 2031-2045.

Việc lập quy hoạch phải dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2045.

Nghiên cứu các phương án phát triển nguồn và lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Đánh giá về tác động môi trường và lập báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững ngành điện.

Việc lập Quy hoạch Điện VIII phải đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải; ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giếng; Phát triển thị trường đạn và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực.

Phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Quy hoạch Điện VIII sẽ được xây dựng với 3 tập, 18 chương như hiện trạng điện lực quốc gia, kết quả thực hiện Quy hoạch điện VII, tổng quan tình hình kinh tế - xã hội, các tiêu chí và thông số đầu vào cho lập quy hoạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, dự báo nhu cầu tiêu thụ, năng lượng sơ cấp, năng lượng tái tạo, chương trình phát triển nguồn điện, lưới điện, liên kết lưới điện khu vực, định hướng phát triển điện nông thôn, điều độ, thông tin hệ thống điện, đầu tư phát triển nguồn điện quốc gia, cơ chế bảo vệ môi trường, nhu cầu sử dụng đất và giải pháp thực hiện…

Thời gian xây dựng Quy hoạch Điện VIII là 12 tháng kể từ khi phê duyệt, với chi phí sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công của Bộ Công thương được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Công thương cũng là đơn vị được giao làm đầu mối lập quy hoạch, có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Minh Thái

Thứ Sáu, 04/10/2019 09:51

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện