Người đàn ông bán vé số bị đánh: Mời mua 2 lần?

Người đàn ông bán vé số bị đánh: Mời mua 2 lần?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện