Con chém người, lo không có tiền đền: Chém con...

Con chém người, lo không có tiền đền: Chém con...

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện