Thua kiện, Chủ tịch xã phải trả lại bức tượng đá

Thua kiện, Chủ tịch xã phải trả lại bức tượng đá

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện