Nga tập chống hạm ở Syria, tránh lặp kịch bản cũ

Nga tập chống hạm ở Syria, tránh lặp kịch bản cũ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện