Đặc nhiệm Nga trang bị súng hoạt động tốt ở -50độ C

Đặc nhiệm Nga trang bị súng hoạt động tốt ở -50độ C

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện