Mỹ tìm thêm được khách mua V-22B Osprey để chống Trung Quốc

Mỹ tìm thêm được khách mua V-22B Osprey để chống Trung Quốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện