Vì sao Mỹ đưa Israel vào AOR của CENTCOM?

Vì sao Mỹ đưa Israel vào AOR của CENTCOM?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện