Phi công Mỹ: Không chỉ một chiếc F-117 trúng đạn

Phi công Mỹ: Không chỉ một chiếc F-117 trúng đạn

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện