'Thiện xạ-83': 7 ngày NATO nằm dưới thanh gươm hạt nhân

'Thiện xạ-83': 7 ngày NATO nằm dưới thanh gươm hạt nhân


Sự Kiện