Làm thế nào để thoát khỏi chiếc tàu ngầm đang gặp nạn?

Làm thế nào để thoát khỏi chiếc tàu ngầm đang gặp nạn?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện