Tăng Việt Nam lội nước ngang T-72B3 chuẩn bị thi Army Games-2020

Tăng Việt Nam lội nước ngang T-72B3 chuẩn bị thi Army Games-2020 image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện