Báo Nga bình luận xe tăng T-34 được Việt Nam hoán cải

Báo Nga bình luận xe tăng T-34 được Việt Nam hoán cải

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện