Nga chứng minh Iskander-M không thể bị đánh chặn

Nga chứng minh Iskander-M không thể bị đánh chặn

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện