Tương lai NATO có cần tồn tại nữa hay không?

Tương lai NATO có cần tồn tại nữa hay không?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện