• Thấy gì khi Ba Lan-Ba

    Thấy gì khi BaLan-Ba  

    Kế hoạch hòa giải nhằm làm giảm ảnh hưởng của Nga với đời sống chính trị và đời sống xã hội Belarus, nên Tuyên bố đặc bi���t là thông điệp cho Moscow

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện