• Có BoniBaio

    CóBoniBaio  

    Hẹn gặp chú Hòa Minh Toàn (55 tui, công tác tại Hi chữ thập đ Võ Nhai, Thái Nguyên) rất nhiều lần nhưng ti nay tôi mi đưc nói chuyện vi chú.

  • Trút gánh nặng 10 năm bị bệnh đại tràng nhờ BoniBaio

    Trút gánh nặng 10 năm bị bệnh đại tràng nhBoniBaio  

    Ai đã từng bị những cơn đau đại tràng co thắt hành hạ mi thấy hết đưc sự ám ảnh, kh s và bất lực khi vưng phải căn bệnh này.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện