• Foxconn

  Foxconn  

  Chuyên gia pháp lý đặt loạt câu hỏi

 • Foxconn

  Foxconn  

  Nhu cầu nhà của công nhân tại các KCN là có, vì vậy Foxconn

 • Foxconn

  Foxconn  

  Luật Nhà 2014 mi cho phép cá nhân nưc ngoài đang hoạt đng tại Việt Nam muanhà  riêng lẻ, chưa quy định đưc phép muanhà hội

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện